• VČIELKA - náš vzor
    • Vzdelaný Čestný Inteligentný Empatický Láskavý Komunikatívny Asertívny
 • Najnovšie

  Novinky

   • Medzinárodná súťaž v písaní esejí
   • 16. 6. 2021
   • Naša škola sa tento rok zapojila do Medzinárodnej súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku. Témou esejí je "What is Life?". Súťaž je organizovaná The Goi Peace Foundation z Japonska.

    Do súťaže sa zapojilo 5 žiačok:

    Nina Košťalová (8.A), Bianka Repková, Nikola Skaličanová, Sofia Sobolová (7.B), Katarína Misaki Chmúrová (6.A).

   • Medzinárodná súťaž v písaní esejí: Čítať viac
   • ZŠ - výtvarná súťaž
   • 13. 6. 2021
   • V marci sa uskutočnila celoslovenská súťaž v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na tému: História hasičstva. V okresnom kole získala ocenenie žiačka 4. ročníka Sofia Huláková. Ďalšími ocenenými boli Nina Mačasová z 5.B, Ľuboš Hulák zo 7.A a Jakub Hulák z 8.B triedy. Výsledky súťaže budú uverejnené aj v časopise Požiarnik. Oceneným srdečne blahoželáme.

   • ZŠ - výtvarná súťaž: Čítať viac
   • Deň narcisov nemôže mať pauzu
   • 7. 6. 2021
   • Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

   • Deň narcisov nemôže mať pauzu: Čítať viac
   • Cvičenie v prírode na 1. stupni
   • 7. 6. 2021
   • Dňa 4.6. sa konalo cvičenie v prírode. Prvú hodinu v škole sme venovali pravidlám bezpečného pobytu v prírode a ochrane životného prostredia. Neskôrsme sa vybrali na turistický pochod, na Bystrickej cyklomagistrálesme plnili rôzne športové disciplíny. Pri kaplnke sme sa pomodlili k Panne Márii. Nezabudli sme aj na oddych a občerstvenie na detskom ihrisku. Počasie nám prialo, z vydarenej akcie sme odchádzali spokojní a príjemne unavení domov.

   • Cvičenie v prírode na 1. stupni: Čítať viac
   • MŠ - Súťaž " Môj rozprávkový svet"
   • 2. 6. 2021
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ - Súťaž " Môj rozprávkový svet".

    Niektorí naši šikovníci sa zapojili do výtvarnej súťaže pre deti materských škôl organizovanej Kysuckou knižnicou v Čadci pod názvom "Môj rozprávkový svet". Tento rok sa neoceňovalo individuálne, ale každý účastník ako odmenu dostal veľké pexeso vyrobené z najlepších prác detí. V pexese sa nachádzajú aj dve výtvarné práce našich škôlkarok - Aurélka Trocha a Evelínka Stenchláková. Tešíme sa spolu s nimi.

   • MŠ - Súťaž " Môj rozprávkový svet": Čítať viac
   • Letná škola
   • 28. 5. 2021
   • Vážení rodičia,

    MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Zámerom LŠ je poskytnúť žiakom možnosť upevnenia vedomostí, zručností a spôsobilostí... Zároveň má poskytnúť priestor na zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov.

   • Letná škola: Čítať viac
   • Biblická olympiáda - celoštátne kolo
   • 28. 5. 2021
   • Dňa 26. mája 2021 sa naši žiaci, Martinka Kvasnicová (VIII.A), Majko Kandera (VIII.B) a Nikolka Dubovická (VIII.A), zúčastnili celoštátneho kola v Biblickej olympiáde. V náročnej súťaži sa umiestnili na výbornom 5. mieste.

    Olympiáda sa konala v online priestore. Úlohy zahŕňali testové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrazmi a audio nahrávkami. Súčasťou úloh bola aj dramatizácia textu, ktorý jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam. Naši žiaci získali za scénku najvyšší počet bodov zo všetkých zaslaných dramatizácií v rámci našej kategórie.

   • Biblická olympiáda - celoštátne kolo: Čítať viac
   • ZŠ – Môj olympijský deň
   • 28. 5. 2021
   • Výtvarná súťaž

    Olympijské hry sú veľkolepým celosvetovým sviatkom športu, kultúry, mieru a priateľstva. S cieľom netradičnou formou pritiahnuť pozornosť detí k olympijským hodnotám a ideálom bola Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) vyhlásená výtvarná súťaž „Môj olympijský deň“ ako jedna z výziev v rámci Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“.

   • ZŠ – Môj olympijský deň: Čítať viac
   • Finančná gramotnosť
   • 25. 5. 2021
   • Vyučovanie sa počas celého týždňa 17.5.-21.5.2021 nieslo v duchu finančnej gramotnosti. Žiaci na jednotlivých vyučovacích predmetoch, ale i počas prestávok a po vyučovaní v ŠKD plnili rôzne úlohy a zúčastňovali sa pripravených aktivít. Obohatili si vedomosti o financiách a precvičili zručnosti pri narábaní s peniazmi.

   • Finančná gramotnosť: Čítať viac
   • Do školy sme pripravení...
   • 25. 5. 2021
   • Keďže ani v tomto školskom roku sa nemohli budúci prváci zúčastniť zápisu do 1. ročníka v prítomnosti rodičov, preverili sme ich pripravenosť do školy v priestoroch materskej škôlky. Detičky na základe pokynov pani učiteliek vypĺňali pracovný list, kreslili, spievali... Za každú splnenú úlohu si zatlieskali. Na záver boli odmenení za usilovnosť sladkou odmenou a diplomom.

   • Do školy sme pripravení...: Čítať viac
   • Oznam
   • 17. 5. 2021
   • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude prevádzka materskej školy dňa 20.05.2021 zatvorená.

    Vyučovanie na 1. a 2. stupni ZŠ a ŠKD bude prebiehať v normálnom režime (prezenčná výučba).

    Strava pre žiakov bude zabezpečená.

   • Oznam: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4